fuddle

fuddle
fuddled
fuddled
Verb

Översättningar

Hur används ordet fuddle

  • "This question befuddled even the teacher"

Ordet fuddle har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom dryck
  • Inom däggdjur
generell
dryck
däggdjur

Ordet fuddle inom generell

Ordet fuddle inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till fuddle (inom dryck)

Möjliga synonymer till fuddle (inom dryck)

Ordet fuddle inom däggdjur

Synonymer till fuddle (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till fuddle (inom däggdjur)

Diskussion om ordet fuddle