fullasta

Verb

Vad betyder fullasta inom generell ?

förse med full last

Diskussion om ordet fullasta