fullgod

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet fullgod

 • "Revisorernas utlåtande tillbakavisas med argumentet att revisionsrapporten inte är fullgod."
 • "Revisorernas utlåtande tillbakavisas med argumentet att revisionsrapporten inte är fullgod."
 • "ARN fastslår att kvinnans mejl är en fullgod uppsägning."
 • "Är Playstation 4 en fullgod ersättning för 3:an?"
 • "Koranskolorna för pojkar ger inte heller fullgod utbildning, säger Widmalm."
 • "Vi har skickat ut fullgod vara, säger Margaretha Johannesson, kvalitetsansvarig på Almondy, och hänvisar till ordinarie tester som det internationella kontrollföretaget Eurofins kontinuerligt utför på partier av Almondytårtor."
 • "Vi har skickat ut fullgod vara, säger Margaretha Johannesson, kvalitetsansvarig på Almondy, och hänvisar till ordinarie tester som det internationella kontrollföretaget Eurofins kontinuerligt utför på partier av Almondytårtor."
 • "Kan kunden vänta sig fullgod information när han eller hon anlitar Forex?"
 • "Har då Jessica Koskinen fått fullgod information?"
 • "På en och samma plats kan till exempel en smart telefon ha väldigt dålig täckning, medan en äldre telefon kan ha fullgod täckning."
 • "Den direkta orsaken uppges vara att piloten inte haft fullgod uppföljing på sitt geografiska läge och när han förstod detta inte hann rädda situationen."
 • "Kan det egna landstinget inte erbjuda en fullgod vård ska patienten remitteras vidare, säger Jan Zedenius."
 • "Kan ni erbjuda elever på Praktiska Gymnasiet i Karlskrona en fullgod utbildning i dag?"
 • "– Jag beklagar verkligen att vi inte kan leverera en fullgod produkt, både när det gäller smak och utseende."
 • "Den allvarliga fingerfrakturen har medfört svåra konsekvenser för patienten, men vidare behandling har gett fullgod läkning och skadan ska inte medföra några framtida men."
 • "– Vi kollar att skogsbolagen sköter sej efter en avverkning, att de marberett och planterat och att det är fullgod återväxt, säger Björn."
 • "– Även om en provisorisk sträcka av den nya vägens östra del varit trafikerad sedan flygplatsens invigning är det först nu, i och med öppnandet av hela sträckningen, som vi får en fullgod vägstandard och kan uppnå vår målsättning med kortare restider – till nytta för såväl lokalbor som för ökad fjäll- och friluftsturism, säger projektledare Martin Lind på Trafikverket."
 • "Just i år har vi dock sett en ökning av bokningar till just Östeuropa, som ofta håller fullgod jämförelseklass med exempelvis Åre, säger han."
 • "– Vi kommer kunna garantera att produkterna som levereras är av fullgod kvalité."
 • "Sedan årsskiftet har hemlösa i Halmstad kunnat ta del av mängder av fullgod mat som konsumenterna ratat."

Vad betyder fullgod inom vardagligt ?

fullt acceptabel, tillfredsställande, tillräckligt bra

Relaterat till fullgod

storlek

skicklighet

överensstämmelse

godhet

fullbordan

tillräcklighet

Diskussion om ordet fullgod

 • - 2010-04-12

  adequate