fungus

fungi
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fungus

Hur används ordet fungus

  • "The chantarelle is an example of an edible fungus, but many fungi can be harmful."
  • "The tree has a fungus growing on it"

Vad betyder fungus inom mat ?

An organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and feeding on organic matter; ranging from unicellular or multicellular organisms to spore-bearing syncytia

Möjliga synonymer till fungus

Diskussion om ordet fungus

  • - 2008-05-09

    Singular: fungus Plural: fungi

  • - 2009-06-03

    en svamp är ingen växt och den behöver inte vara parasit, missledande i engelska ordförklaringen