furcation

Substantiv

Översättningar

Synonymer till furcation

Vad betyder furcation inom anatomi ?

A division into two or more branches

Möjliga synonymer till furcation

Diskussion om ordet furcation

  • - 2010-01-07

    En uppdelning till 2 eller flera utgreningar