gång

gången
gånger
gångerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till gång

Hur böjs ordet gång på svenska?

Obestämd singular: gång
Bestämd singular: gången
Obestämd plural: gånger
Bestämd plural: gångerna

Hur används ordet gång

 • "Förhoppningen är att någon gång i framtiden få en styrning och kunna köra en hel VM-säsong."
 • "– Även om den nya organisationen drar i gång 1 april betyder det inte att vi lägger ned kurserna på Komvux med en gång."
 • "– Även om den nya organisationen drar i gång 1 april betyder det inte att vi lägger ned kurserna på Komvux med en gång."
 • "– Personligen tycker jag det är väldigt positivt om vi lyckas få i gång en sådan verksamhet, säger Martin Petterson ( S ), vice ordförande i gatunämnden."
 • "Blir det bättre nästa gång?"
 • "Hej, läser regelbundet era trevliga och allmänbildade kåserier på Världens gång."
 • "Juristerna skall kolla att det endast är röstberättigade göteborgare som skrivit under uppropen, helst bara en gång per person."
 • "Den tredje, sannolikt döpt till Tändstickspojken, är på gång."
 • "– Jag har räddat dessa träd en gång."
 • "Och det hade varit konstigt om inget barn började gråta någon gång, säger han."
 • "- Jag var lite disträ för jag hade en bättre nyhet på gång, så jag märkte det inte förrän dagen efter."
 • "Rekryteringen ska vara klart någon gång efter årsskiftet men polisledningen tror på förändring innan dess."
 • "” En gång i livet ”"
 • "– Nästa gång kanske jag kan få vara förband till honom, säger Thomas Bokgren från Göteborg och skrattar."
 • "Inbrotten skedde någon gång mellan kl.18 och midnatt."
 • "En annan gång försökte han hindra kvinnan från att köra iväg med sin bil."
 • "Men det tror jag är på gång."
 • "- Det finns 940 00 fritidsbåtar i landet och de blir ju avfall någon gång och därför behövs det."
 • "– I den bästa av världar skulle länsstyrelsen ha möjlighet att besöka gårdarna lika ofta som Distriktsveterinärerna gör, en gång i kvartalet, men vi har full förståelse för att det varken finns tid eller ekonomiska resurser för det, säger Johan Dalén, vd för Svensk Mink till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Pierre Bosson har letat efter spår på stugans väggar för att luska ut vilka redskap som använts när stugan byggdes en gång."
 • "Detta ses som tidens gång"

Ordet gång har 5 betydelser

 • Inom sport
 • Inom trafik
 • Inom arkitektur
 • Inom historia
 • Inom ALLMÄNT
sport
trafik
arkitektur
historia
ALLMÄNT

Vad betyder gång inom sport ?

det att gå, d.v.s. det att medelst periodiska benrörelser förflytta sig över en yta utan att springa

Översättningar (inom sport)

Engelska
 • walk  [ sport ]

Ordet gång inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Engelska
 • lane  [ ALLMÄNT ]

Möjliga synonymer till gång (inom trafik)

Ordet gång inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till gång (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till gång (inom arkitektur)

Ordet gång inom historia

Översättningar (inom historia)

Engelska

Synonymer till gång (inom historia)

Möjliga synonymer till gång (inom historia)

Ordet gång inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till gång (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till gång (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet gång

 • - 2010-12-02

  Varför finns inte "aisle" med som förslag?

 • - 2016-07-17

  promenad

gånger

Preposition

Hur används ordet gånger

 • "– Vi ber naturligtvis tusen gånger om ursäkt, säger Jimmie Svensson."
 • "I efterhand har jag många gånger tänkt på dem som blir drabbade."
 • "Personerna har upprepade gånger gjort sökningar på ärenden som rör deras barn, föräldrar och sambos, enligt lokala medier."
 • "Och i år är han för säkerhets skull med två gånger."
 • "Månsson har helt enkelt tröttnat på att kollegorna många gånger ägnar mer tid åt Facebook och Twitter än att lyssna på sina kollegor."
 • "– Han frågade flera gånger föreningens ordförande om affärerna var i sin ordning."
 • "Det scenariot har hänt allt färre gånger i länet de senaste tio åren."
 • "Kyrkorgeln är snart färdigställd och de drygt 1500 pipor håller nu på att stämmas något som ska göras tre gånger innan allt är klart."
 • "De som under lång tid har druckit av vattnet har i genomsnitt 100 gånger högre halter av två sorters perfluorerade ämnen i blodet jämfört med normalbefolkningen och nu görs många olika studier om hälsoeffekterna."
 • "Båtchefen på stridsbåt 90 har erkänt att han förra sommaren körde för fort flera gånger i Göta kanal."

Diskussion om ordet gånger