gödsla

gödslar
gödslade
gödslat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet gödsla på svenska?

Presens: gödslar
Preteritum: gödslade
Supinum: gödslat

Hur används ordet gödsla

  • "Den regniga hösten försvårade gödslingen och när snön kom gick det inte att gödsla av den anledningen."
  • "Skulle gödsla mitt under ryttar-tävling"
  • "Är det bra att gödsla med avloppsslam i skogen eller kan det skada djur och natur?"
  • "Varje dag flyttas korna för att de ska beta av gräset och samtidigt gödsla och trampa ner näringen i jorden."
  • "– Militären har slagit området i alla år, utan att gödsla."
  • "Ett flygplan som användes till att gödsla åkrar med förr."
  • "Ett exempel på detta är fisk – och grönsaksodlingar som kan drivas tillsammans då avföring från fisken kan gödsla grönsakerna som i sin tur kan ge tillbaka restprodukter som fiskmat."
  • "Det är tråkigt eftersom restprodukten innehåller mycket näringsämnen och vi vet att vi står inför en kommande brist på fosfor som behövs för att gödsla jordbruksmark, säger Anders Bredfell till SVT nyheter Halland."
  • "Istället för att köra ut och gödsla åkrarna uppmanar han dem att vattna längs med skogsvägar för att begränsa eventuella bränder."
  • "– Med vår odling så har vi dokumenterat låga växthusgasutsläpp, vi får inte gödsla med kadmiumgödsel och vi använder bekämpningsmedel mycket, mycket restriktivt, säger han."

Rim på gödsla

Vad betyder gödsla inom generell ?

lägga ut ämne på mark som har odlats eller ska odlas för att gröda|grödorna ska växa bättre

Diskussion om ordet gödsla