göra sig gällande

Verb

Relaterat till göra sig gällande

arbete

skicklighet

inflytande

överlägsenhet

framgång

tidsförhållande

allmängiltighet

Diskussion om ordet göra sig gällande