gab

gab
gabbed
gabbed
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet gab

gab

gabs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet gab