gallra

gallrar
gallrade
gallrat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till gallra

Hur böjs ordet gallra på svenska?

Presens: gallrar
Preteritum: gallrade
Supinum: gallrat

Hur används ordet gallra

 • "De senaste åren har fyra heltidstjänster försvunnit och med tidigare öppettider menar de att det blir omöjligt att hinna med skolklasser och dagisbarn, att sköta hemkörning av litteratur, förbereda temadagar, bokcirklar samt att ställa i ordning, gallra och laga böcker."
 • "Bland annat vill Kommunal att Migrationsverket ska få befogenhet att gallra bort oseriösa arbetsgivare och kontrollera att de överenskomna villkoren efterlevs."
 • "Att så många är intresserade innebär att hon behöver gallra bland köparna."
 • "Bland annat vill Kommunal att Migrationsverket ska få befogenhet att gallra bort oseriösa arbetsgivare och kontrollera att de överenskomna villkoren efterlevs."
 • "Sedan är det vårt jobb att gallra, säger Hans Nordin som är ansvarig för rovdjursinventeringen på länsstyrelsen."
 • "Förra året blev ön ett naturreservat och nu vill kommunen höja naturvärdet genom att gallra i de tätt växta partierna."
 • "Att gallra i skogen på en ö ute till havs kräver sin planering."
 • "Men även om föreställningen kommer att hålla på i omkring tre och en halv timme har man fått gallra hårt :"
 • "Länsstyrelsen vill rensa och gallra i Haverdals naturreservat för att bevara hotade djurarter."
 • "Enligt Åse Brunnström har det funnits planer från kommunens håll att gallra ut bland träden i Gröningen, men inte på det sätt som nu har gjorts."

Ordet gallra har 4 betydelser

 • Inom textil
 • Inom botanik
 • Inom skogsbruk
 • Inom biblioteksväsen
textil
botanik
skogsbruk
biblioteksväsen

Vad betyder gallra inom textil ?

ta bort oönskade eller överflödiga individer, så att de kvarvarande får mer utrymme och utvecklas bättre

Översättningar (inom textil)

Synonymer till gallra (inom textil)

Möjliga synonymer till gallra (inom textil)

Ordet gallra inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till gallra (inom botanik)

Ordet gallra inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Synonymer till gallra (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till gallra (inom skogsbruk)

Ordet gallra inom biblioteksväsen

Översättningar (inom biblioteksväsen)

Engelska

Diskussion om ordet gallra

 • - 2013-07-03

  cull, eliminate, remove