garb

garb
garbed
garbed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till garb

Diskussion om ordet garb

garb

garbs
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet garb