gather up

gather up
gathered up
gathered up
Verb

Översättningar

Synonymer till gather up

Ordet gather up har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom telefoni
generell
telefoni

Vad betyder gather up inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till gather up (inom generell)

Ordet gather up inom telefoni

Synonymer till gather up (inom telefoni)

Möjliga synonymer till gather up (inom telefoni)

Diskussion om ordet gather up