gaturum

gaturummet
gaturum
gaturummen
Substantiv [-]

Översättningar

Hur böjs ordet gaturum på svenska?

Obestämd singular: gaturum
Bestämd singular: gaturummet
Obestämd plural: gaturum
Bestämd plural: gaturummen

Hur används ordet gaturum

  • "Kamp om Lunds gaturum"
  • "Därför har Ulrika Lundberg ( V ) drivit frågan om ett mer jämställt gaturum i Stadsbyggnadsnämnden."
  • "– Det finns ett gaturum med lugn trafik och en struktur som är mer lik staden i övrigt."
  • "Kanske kan framtidens gaturum se ut som det gjorde innan bilen tog över, med lekande barn på gatorna."
  • "Att just Hornsgatan är så utsatt hänger samman med att den har ett trångt gaturum och på flera ställen bara är 20-talet meter bred."
  • "Men vissa orter, såsom Göteborg, Stockholm, Södertälje, Sollentuna, Uppsala och Örnsköldsvik, har likartade nivåer av kvävedioxider i luft i gaturum, rapporterar Vetenskapsradion med hänvisning till Svenska miljöinstitutet."
  • "– Det handlar också om trängselproblematik, hur vi använder vårt gaturum, trafiksäkerhet och ett barnperspektiv, säger Erik Pelling ( S ), ordförande i kommunstyrelsen."
  • "– Det är en utmaning för oss att forma ett gaturum, säger Ulf Johansson, där vi har ett liv i gatan, som dels består av butiker, men också uteserveringar."
  • "En remsa obebyggd fastighetsmark där boende skulle ges möjlighet att ställa ut sittmöbler och planteringar för att skapa ett levande gaturum, som även om intentionen är god, kan medföra en del praktiska problem när det gäller exempelvis snöröjning."
  • "Förutom husbyggen hoppas man kunna förbättra Assistentvägens gaturum med fokus på boende samt passerande gång- och cykeltrafik."

Möjliga synonymer till gaturum

Relaterat till gaturum

rum

Diskussion om ordet gaturum