gaucherie

gaucheries
Substantiv

Synonymer till gaucherie

Ordet gaucherie har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
generell
botanik

Ordet gaucherie inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gaucherie (inom generell)

Ordet gaucherie inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till gaucherie (inom botanik)

Möjliga synonymer till gaucherie (inom botanik)

Diskussion om ordet gaucherie