ge upphov till

ger upphov till
gav upphov till
gett upphov till
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till ge upphov till

Hur böjs ordet ge upphov till på svenska?

Presens: ger upphov till
Preteritum: gav upphov till
Supinum: gett upphov till

Ordet ge upphov till har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom bildligt
  • Inom zoologi
allmänt
bildligt
zoologi

Ordet ge upphov till inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska
  • fuel  [ allmänt ]

Synonymer till ge upphov till (inom allmänt)

Möjliga synonymer till ge upphov till (inom allmänt)

Ordet ge upphov till inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till ge upphov till (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ge upphov till (inom bildligt)

Diskussion om ordet ge upphov till