gear train

gear trains
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till gear train

Diskussion om ordet gear train

geartrain

Substantiv

Hur används ordet geartrain

  • "the fool got his tie caught in the geartrain"

Diskussion om ordet geartrain