gendriva

gendriver
gendrev
gendrivit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet gendriva på svenska?

Presens: gendriver
Preteritum: gendrev
Supinum: gendrivit

Möjliga synonymer till gendriva

Relaterat till gendriva

domstolsförhandling

rättfärdigande

motbevis

förnekelse

betänklighet

motstånd

oenighet

vederläggning

förkastelse

gengäld

Diskussion om ordet gendriva