generalisering

generaliseringen
generaliseringar
generaliseringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till generalisering

Hur böjs ordet generalisering på svenska?

Obestämd singular: generalisering
Bestämd singular: generaliseringen
Obestämd plural: generaliseringar
Bestämd plural: generaliseringarna

Hur används ordet generalisering

  • "Inte möjligt med generalisering"
  • "En generalisering som till viss del faktiskt är sann."
  • "Meningslös generalisering. ”"
  • "Det är ingen generalisering, utan handlar om konkret bevisföring, säger hon."
  • "Rekommendationen har sina rötter i 1960-talet, men ett projekt som genomförts av Trivector Traffic på uppdrag av försäkringsbolaget If visar att dagens allt mer komplexa situationer och vanskliga trafikmiljöer gör en sådan generalisering svår att göra, vilket Katarina Bokström håller med om."
  • "Men ny forskning visar att en sådan generalisering kan vara riskabel att göra."
  • "Att en miljard människor tänker på samma sätt, har samma tro, samma attityder är en grov generalisering och en del av en rasistisk propaganda, säger Mehrdad Darvishpour och fortsätter :"
  • "Det är mer en generalisering där han tycker att svenska domare är under all kritik och det har man ju rätt att tycka."
  • "Granen kände att männen drogs över samma kam, en generalisering."
  • "Att säga att 25 procent bedömer att det har ökat, är inte det en ganska grov generalisering utifrån fyra intervjuade totalt?"

Diskussion om ordet generalisering