generalship

Substantiv

Översättningar

Ordet generalship har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Ordet generalship inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Ordet generalship inom generell

the leadership ability of a military general

the office of general

Diskussion om ordet generalship