genetik

genetiken
genetiker
genetikerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till genetik

Hur böjs ordet genetik på svenska?

Obestämd singular: genetik
Bestämd singular: genetiken
Obestämd plural: genetiker
Bestämd plural: genetikerna

Hur används ordet genetik

 • "– Eriksberg är väldigt duktiga på genetik och att hålla djuren på ett bra sätt så de får ett naturligt beteende."
 • "Och kan vi bara hålla en bra genetik så kommer vi att vara attraktiva."
 • "– Kommentaren till min fråga blev då att det är andra som har tänkt detta, naturligtvis, men det har väckt etiska frågeställningar, som man inte vidare gick in på, men vi vet ju att så fort det handlar om genetik, så kommer det in mycket känslor."
 • "– De analyserar bland annat genetik och skador."
 • "Vissa schimpanser som idag bor i Furuvik har en unik genetik som gör att de är viktiga för det här bevarandearbetet."
 • "Genom de ungar som Mangoro och Mandry förhoppningsvis kommer att få hjälper Furuviksparken till att förvalta och därmed skydda artens genetik på lång sikt, säger Daniel Hansson, djurchef i Furuviksparken."
 • "Unik genetik"
 • "Galverreviret är känt för sin invandrade ryska varg som är skyddad på grund av sin friska genetik."
 • "Galvenreviret är skyddat eftersom hanen som rör sig i området kommer från Ryssland och bär därmed på en annan genetik."
 • "Tanken är att de ska fortplanta sig och på så vis stärka stammens genetik."

Vad betyder genetik inom biologi ?

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs http://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik

Relaterat till genetik

biologi

biologi

Diskussion om ordet genetik

genetiker

genetikern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet genetiker

 • "– Det betyder att minst två grupper av människor oberoende av varandra kom till samma slutsats : Hundar kan tämjas, säger forskningsledaren Laurent Frantz, genetiker vid universitetet i Oxford, till Reuters."
 • "Hjärtspecialister och genetiker samarbetar vid familjemottagningen, som erbjuds av sjukhusets Centrum för kardiovaskulär genetik ( CKG )."
 • "Kartläggningen, som redovisas i den brittiska tidskriften Nature, har ut- förts av genetiker från USA, Frankrike och Storbritannien."
 • "Rapporten har författats av forskare vid Skandulv, det skandinaviska vargforskningsprojektet, samt zoologer och genetiker vid Sveriges lantbruksuniversitet ( SLU ) i Uppsala, Lunds samt Stockholms universitet."
 • "– Vi förväntade oss inte att det skulle finnas så mycket ben, säger en genetiker som arbetar med fallet till AFP."
 • "Bevisen är överväldigande, enligt genetiker Turi King på universitetet i Leicester som lett utredningen."
 • "Jag har låg MAOA-aktivitet men jag går inte omkring och attackerar folk för det, säger Steve Jones, genetiker vid University College London, till Nature News."
 • "De har identifierats av amerikanska och ryska genetiker, skriver Pravdas nätupplaga i dag."
 • "Rapporten har författats av forskare vid Skandulv, det skandinaviska vargforskningsprojektet, samt zoologer och genetiker vid Sveriges lantbruksuniversitet ( SLU ) i Uppsala, Lunds samt Stockholms universitet."
 • "Att man jobbar både barnhjärtläkare, vuxenhjärtläkare och genetiker tillsammans och att man ser hela familjen på en och samma gång, säger Annika Rydberg, barnhjärtläkare på Hjärtkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå."

Vad betyder genetiker inom biologi ?

forskare inom genetik, ärftlighetsforskare

Relaterat till genetiker

biologi

Diskussion om ordet genetiker