genomarbetad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet genomarbetad

  • "Våra publiceringar idag öppnar inte för en löpande nyhetsrapportering i ämnet, men gemensamt för alla våra samtal med personer som jobbar preventivt mot självmord är önskan om mer genomarbetad journalistik i ämnet."
  • "Det är en utförlig och genomarbetad dom och det är för tidigt i dag att säga om jag kommer att överklaga den."
  • "Nu under tisdagen då skolbarnen återvänder till skolan kommer de att mötas av en genomarbetad stödplan och krishantering kommer att pågå hela dagen."
  • "– Det har varit ett svårt pussel att lägga för domstolen men det är en alltigenom lysande dom, genomarbetad, välskriven, tydlig och nyanserad, säger hon."
  • "Hon är väldigt glad över att den här studien har kunnat leda till något konkret; ett objektivt verktyg baserad på genomarbetad forskning som hon hoppas att vårdpersonal ska kunna ta hjälp av."
  • "Deras film vann med motiveringen ” en genomarbetad film med kulisser och skådespel som tydligt visar effekterna av att köra för fort, att en olycka kan hända så snabbt och att det verkligen inte är värt det. ”"
  • "– Det är en väldigt genomarbetad process för att kunna fatta bästa beslut utifrån givna förutsättning."
  • "De överklagar nu detaljplanen och menar att en genomarbetad fördjupad översiktplan för hela kustområdet måste göras."
  • "Jag är övertygad om att det finns ett stort och ökande intresse för genomarbetad journalistik i ämnet."
  • "- För det första vill jag absolut förneka att vi inte har en genomarbetad strategi."

Diskussion om ordet genomarbetad