genomgående

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till genomgående

Hur används ordet genomgående

 • "Till sommaren 2014 binder vi samman Karlskrona och Kalmar med den nya tågtrafiken, där vi får genomgående tåg i riktningen Karlskrona – Kalmar."
 • "En annan genomgående strejkeffekt blir stängda skolbespisningar, bland annat kommer Stockholms alla föräldrar tvingas att skicka med sina barn egen mat hemifrån."
 • "– Man kan anta det, då händelserna är under ganska kort tid och att det genomgående handlar om krossade rutor."
 • "Det har dessutom varit en genomgående trend i Sölvesborgs kommun, med allt lägre intresse för bostadsrätter."
 • "Vi kommer ha musik som genomgående tema, men såklart även få in det teologiska, säger Marcus Gadd, ungdomsledare i Jämjö Pastorat."
 • "– Man efterfrågar genomgående någon form av krafttag och tydligare beslut när det gäller det prognostiserade budgetunderskottet och det arbete med 2015 års budget som vi gör nu."
 • "Ett genomgående tema har varit att det är tyst om kritiken från ledningen."
 • "Myndigheterna har genomgående under processen efterlyst en palestinsk passhandling – den försvann under flykten till Sverige hösten 2014."
 • "– Det har ju varit hans genomgående inställning under förundersökningens gång."
 • "– Jag har ofta det som en genomgående grej i mitt skrivande, att jag vill skriva om det som jag upplever som orättvist och ge en röst åt de som har det svårt i samhället."
 • "Till sommaren 2014 binder vi samman Karlskrona och Kalmar med den nya tågtrafiken, där vi får genomgående tåg i riktningen Karlskrona – Kalmar."
 • "En annan genomgående strejkeffekt blir stängda skolbespisningar, bland annat kommer Stockholms alla föräldrar tvingas att skicka med sina barn egen mat hemifrån."
 • "– Man kan anta det, då händelserna är under ganska kort tid och att det genomgående handlar om krossade rutor."
 • "Det har dessutom varit en genomgående trend i Sölvesborgs kommun, med allt lägre intresse för bostadsrätter."
 • "Vi kommer ha musik som genomgående tema, men såklart även få in det teologiska, säger Marcus Gadd, ungdomsledare i Jämjö Pastorat."
 • "– Man efterfrågar genomgående någon form av krafttag och tydligare beslut när det gäller det prognostiserade budgetunderskottet och det arbete med 2015 års budget som vi gör nu."
 • "Ett genomgående tema har varit att det är tyst om kritiken från ledningen."
 • "Myndigheterna har genomgående under processen efterlyst en palestinsk passhandling – den försvann under flykten till Sverige hösten 2014."
 • "– Det har ju varit hans genomgående inställning under förundersökningens gång."
 • "– Jag har ofta det som en genomgående grej i mitt skrivande, att jag vill skriva om det som jag upplever som orättvist och ge en röst åt de som har det svårt i samhället."

Diskussion om ordet genomgående

genomgående

Adverb

Översättningar

Engelska

Hur används ordet genomgående

 • "Till sommaren 2014 binder vi samman Karlskrona och Kalmar med den nya tågtrafiken, där vi får genomgående tåg i riktningen Karlskrona – Kalmar."
 • "En annan genomgående strejkeffekt blir stängda skolbespisningar, bland annat kommer Stockholms alla föräldrar tvingas att skicka med sina barn egen mat hemifrån."
 • "– Man kan anta det, då händelserna är under ganska kort tid och att det genomgående handlar om krossade rutor."
 • "Det har dessutom varit en genomgående trend i Sölvesborgs kommun, med allt lägre intresse för bostadsrätter."
 • "Vi kommer ha musik som genomgående tema, men såklart även få in det teologiska, säger Marcus Gadd, ungdomsledare i Jämjö Pastorat."
 • "– Man efterfrågar genomgående någon form av krafttag och tydligare beslut när det gäller det prognostiserade budgetunderskottet och det arbete med 2015 års budget som vi gör nu."
 • "Ett genomgående tema har varit att det är tyst om kritiken från ledningen."
 • "Myndigheterna har genomgående under processen efterlyst en palestinsk passhandling – den försvann under flykten till Sverige hösten 2014."
 • "– Det har ju varit hans genomgående inställning under förundersökningens gång."
 • "– Jag har ofta det som en genomgående grej i mitt skrivande, att jag vill skriva om det som jag upplever som orättvist och ge en röst åt de som har det svårt i samhället."

Möjliga synonymer till genomgående

Diskussion om ordet genomgående

genomgå

genomgår
genomgick
genomgått
Verb

Hur böjs ordet genomgå på svenska?

Presens: genomgår
Preteritum: genomgick
Supinum: genomgått

Hur används ordet genomgå

 • "Han döms till skyddstillsyn för tre fall av narkotikabrott och brott mot knivlagen och ska genomgå ett program med frivården för att motverka sitt missbruk."
 • "Han ska också enligt domen genomgå en särskild behandlingsplan, samt betala skadestånd till de drabbade på totalt drygt 31.000 kronor."
 • "Men naturligtvis ska det få lyftas och genomgå processen."
 • "Alla anställda ska genomgå en webbutbildning och diskutera frågorna kontinuerligt på arbetsplatsträffar."
 • "En medarbetare skadade sig så illa att han måste vistas på sjukhus och genomgå tre operationer."
 • "Sedan dess har kyrkan fått genomgå ett antal renoveringar – och nu är det dags igen."
 • "Skogsgårdsskolan är den andra skolan som ska genomgå liknande förändringar, men i ett senare skede."
 • "I ärenden där Migrationsverket bedömer att den asylsökande inte kan uppge sin ålder på ett trovärdigt sätt ska den asylsökande få frågan om personen vill genomgå en medicinsk åldersbedömning."
 • "Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017, och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från 1 januari 2018."
 • "Den nya tänkta hallen, Överskottsbolagets gamla lokaler, ska genomgå en miljöundersökning då det finns misstanke om föroreningar i fastigheten."
 • "Han döms till skyddstillsyn för tre fall av narkotikabrott och brott mot knivlagen och ska genomgå ett program med frivården för att motverka sitt missbruk."
 • "Han ska också enligt domen genomgå en särskild behandlingsplan, samt betala skadestånd till de drabbade på totalt drygt 31.000 kronor."
 • "Men naturligtvis ska det få lyftas och genomgå processen."
 • "Alla anställda ska genomgå en webbutbildning och diskutera frågorna kontinuerligt på arbetsplatsträffar."
 • "En medarbetare skadade sig så illa att han måste vistas på sjukhus och genomgå tre operationer."
 • "Sedan dess har kyrkan fått genomgå ett antal renoveringar – och nu är det dags igen."
 • "Skogsgårdsskolan är den andra skolan som ska genomgå liknande förändringar, men i ett senare skede."
 • "I ärenden där Migrationsverket bedömer att den asylsökande inte kan uppge sin ålder på ett trovärdigt sätt ska den asylsökande få frågan om personen vill genomgå en medicinsk åldersbedömning."
 • "Skyldigheten att genomgå mönstring gäller från 1 juli 2017, och skyldigheten att genomföra grundutbildning med värnplikt gäller från 1 januari 2018."
 • "Den nya tänkta hallen, Överskottsbolagets gamla lokaler, ska genomgå en miljöundersökning då det finns misstanke om föroreningar i fastigheten."

Diskussion om ordet genomgå