genomsnitt

[ˈjèːnɔmˌsnɪt]
genomsnittet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till genomsnitt

Hur uttalas ordet genomsnitt?

[ˈjèːnɔmˌsnɪt]

Hur används ordet genomsnitt

  • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
  • "Förra året fick de äldre i Karlshamn vänta i genomsnitt 85 dagar på ett äldreboende."
  • "I genomsnitt kostar en bostadsrätt nu nästan 1 miljon kronor i länet."
  • "Biblioteksbesöken per fysisk invånare i Blekinge ligger i genomsnitt på 5,73 besök."
  • "De som under lång tid har druckit av vattnet har i genomsnitt 100 gånger högre halter av två sorters perfluorerade ämnen i blodet jämfört med normalbefolkningen och nu görs många olika studier om hälsoeffekterna."
  • "Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala vill undersöka om utfodring av vildsvin rubbar de normala brunstperioderna hos suggorna – från en gång varje höst till i genomsnitt tre gånger per två år."
  • "I Karlskrona får de äldre vänta i genomsnitt 15 dagar på inflyttningsdatum, vilket är mer än en halvering av väntedagarna på fem år."
  • "Enligt den nya statistiken från SCB, Statistiska centrabyrån, har villapriserna stigit med drygt en procent i genomsnitt i riket under den senaste tremånadersperioden, maj-juli, jämfört med föregående tremånadersperiod."
  • "Männen i Blekinge dricker nästan minst i landet, i genomsnitt 0,39 liter ren alkohol i månaden."
  • "Mätningar vid Ottenby fågelstation på södra Öland visar att flyttfåglarna nu anländer i genomsnitt fem dagar tidigare jämfört med situationen i slutet på 1970-talet."

Vad betyder genomsnitt inom ekonomi ?

medelnivå, medeltal

Möjliga synonymer till genomsnitt

Möjliga synonymer till genomsnitt

Relaterat till genomsnitt

struktur

framträdande

medelväg

värdering

mitt

medelvärde

Diskussion om ordet genomsnitt