gentleman

gentlemannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till gentleman

Vad betyder gentleman inom vardagligt ?

[jä'ntelman; eng. uttal dje'ntlm-on], pl. Gentlemen, ett uttryck om en väluppfostrad man, en person som i fråga om vanor, kläder, språkbruk och allmänt beteende uppför sig på det sätt som tidigare var en norm i högre samhällsklasser; en väluppfostrad man som utmärker sig genom artig uppmärksamhet speciellt gentemot kvinnor http://sv.wikipedia.org/wiki/Gentleman

Möjliga synonymer till gentleman

Relaterat till gentleman

förnämhet

hövlighet

redlighet

Diskussion om ordet gentleman

gentleman

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gentleman har 2 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom generell
utbildning
generell

Ordet gentleman inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till gentleman (inom utbildning)

Ordet gentleman inom generell

a man of refinement

Diskussion om ordet gentleman