geografi

geografin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

geografi är del av

geografi har del

Hur används ordet geografi

 • "Hon har en doktorsexamen i naturgeografi och har skrivit faktaböcker i geografi till skolan."
 • "– Nu har vi gått ut med ett varsel på nationell nivå, och det innebär att vi sätter igång arbetet med att titta på geografi, kompetens och sådant, tillsammans med fackliga organisationer, och sedan går vi in i förhandlingar."
 • "I ett pressmeddelande berättar Bergvik Skog att man har förlorat det åtråvärda miljöcertifikatet för Siljansdistriktet, då det ” inom denna geografi har funnits upprepade problem med naturvärdesbedömningar ”."
 • "Materialet ska kunna användas i ämnen som slöjd, svenska, historia, samhällskunskap, geografi och musik från förskoleklass upp till årskurs nio."
 • "Länens placering och geografi pekas ut som en orsak till att transporterna behöver bli mer hållbara."
 • "När det gäller utbildning av ämneslärare för grundskolans årskurs 7 till 9 får högskolan examinera lärare i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi och bild."
 • "Högskoleverket avslår dock Högskolan Dalarnas ansökan om att få utbilda gymnasielärare i matematik, geografi samt idrott och hälsa."
 • "Just nu håller han på med geografi och om två år ska varenda bergstopp, flod, sjö, stad och by i hela världen finnas beskriven."
 • "Uppgifterna innehåller också inslag från andra ämnen, som geografi och engelska."
 • "Avskaffandet av fastighetsskatten har skapat ännu mer skevhet med extremt stora skillnader i pris på bostäder beroende på geografi."
 • "Hon har en doktorsexamen i naturgeografi och har skrivit faktaböcker i geografi till skolan."
 • "– Nu har vi gått ut med ett varsel på nationell nivå, och det innebär att vi sätter igång arbetet med att titta på geografi, kompetens och sådant, tillsammans med fackliga organisationer, och sedan går vi in i förhandlingar."
 • "I ett pressmeddelande berättar Bergvik Skog att man har förlorat det åtråvärda miljöcertifikatet för Siljansdistriktet, då det ” inom denna geografi har funnits upprepade problem med naturvärdesbedömningar ”."
 • "Materialet ska kunna användas i ämnen som slöjd, svenska, historia, samhällskunskap, geografi och musik från förskoleklass upp till årskurs nio."
 • "Länens placering och geografi pekas ut som en orsak till att transporterna behöver bli mer hållbara."
 • "När det gäller utbildning av ämneslärare för grundskolans årskurs 7 till 9 får högskolan examinera lärare i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi och bild."
 • "Högskoleverket avslår dock Högskolan Dalarnas ansökan om att få utbilda gymnasielärare i matematik, geografi samt idrott och hälsa."
 • "Just nu håller han på med geografi och om två år ska varenda bergstopp, flod, sjö, stad och by i hela världen finnas beskriven."
 • "Uppgifterna innehåller också inslag från andra ämnen, som geografi och engelska."
 • "Avskaffandet av fastighetsskatten har skapat ännu mer skevhet med extremt stora skillnader i pris på bostäder beroende på geografi."

Vad betyder geografi inom geografi ?

Fotograf: Wikipedia
Geografi är den vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden http://sv.wikipedia.org/wiki/Geografi

Relaterat till geografi

värld

läge

Diskussion om ordet geografi