geolog

geologen
geologer
geologerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet geolog på svenska?

Obestämd singular: geolog
Bestämd singular: geologen
Obestämd plural: geologer
Bestämd plural: geologerna

Hur används ordet geolog

  • "De har nivåer som ligger väldigt lågt, inte bara för årstiden utan lågt överhuvudtaget, säger Mattias Gustafsson, geolog på SGU."
  • "Som geolog och klimatforskare gav Svante Björck ofta råd till svenska regeringen."
  • "En geolog ska på lördagen titta på området för beslut om åtgärder."
  • "Leif Jendeby, som är geolog på Väg- verket, säger att området är noga undersökt för rasrisker men att det är uppenbart att man har missat något."
  • "Det blir en investering på flera miljarder kronor, säger Gustav Åkerblom, geolog vid Continental Precious Minerals."
  • "Under tiden mäter och kontrollerar vi banken i samarbete med en geolog och besiktningsmän från Banverket Produktion, för att övervaka att det inte blir några förskjutningar eller att spåret blivit skevt."
  • "Juliette och Lucas kom i kontakt med en geolog som berättade för dem att stenen som bildat ön följt med inlandsisen från Sverige, Uppland närmare bestämt."
  • "Enligt en geolog i Holland så förde den senaste inlandsisen med sig massor av sten ut i Europa och hela ön som Lucas kommer ifrån är gjord av svensk sten."
  • "– Idag är det nästan bara Kina som producerar de här metallerna och de använder mer och mer av de här metallerna själva, så just nu är det brist på de här metallerna, säger Magnus Leijd som är geolog."
  • "En geolog undersöker nu möjligheten att återuppta brytningen av mangan i mindre skala."

Vad betyder geolog inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
Geolog är titeln för en person som utövar geologi som yrke eller hobby. Bland många uppgifter kan i yrket ingå berggrundskartering och prospektering http://sv.wikipedia.org/wiki/Geolog

Relaterat till geolog

värld

Diskussion om ordet geolog