geologi

geologin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

geologi är del av

Hur används ordet geologi

  • "Kadmium och bly är giftiga, säger Charlotte Sparrenbom, lektor i geologi vid Lunds universitet som forskar om grundvatten och föroreningar i marken."
  • "På ekona kan vi se om det är en naturlig botten eller om det ligger något ovanpå som inte är naturlig geologi, säger geologen Johan Norrlin."
  • "Jimmy Stigh är professor emeritus i geologi vid Göteborgs universitet."
  • "Tunnelbyggarna visste i förväg att Möllebackzonen, det 255 meter långa bergsparti där tunnelborren Åsa nu står, har en mycket besvärlig geologi."
  • "Eller vad sägs om ridlärare, dykinstruktör, ekonom och forskare i geologi."
  • "– Vi tror att det berodde på en ogynnsam geologi i kombination med att det var tjäle i marken den vintern, säger Fredrik Hjort som är fastighetsdirektör i Helsingborg."
  • "– Det finns inget ämne i skolan som berör geologi och det som händer på vårt jordklot."
  • "Tillsammans med Norge och Finland har vi bäst geologi i Europa när det gäller förekomsten av kritiska metaller och mineraler."
  • "I gruppen finns experter på bland annat kopparkorrosion, hydrologi, geologi och på hur förhållandena i slutförvaret kan utvecklas en miljon år framåt."
  • "- Men vi har all anledning att dra lärdomar av det som sker i Japan, men man ska vara medveten om att Sveriges geologi inte kan jämföras med den japanska."

Vad betyder geologi inom geologi ?

vetenskapen om bergart|berg- och jordarterna

Möjliga synonymer till geologi

Relaterat till geologi

värld

mineral

Diskussion om ordet geologi