geovetenskap

geovetenskapen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

geovetenskap har del

Övrig relation till geovetenskap

Hur används ordet geovetenskap

 • "Medan USA:s försprång inte är så stort inom områden som geovetenskap, matematik och lantbruksvetenskap är det större inom fysik och medicin och särskilt markant inom grundläggande livsvetenskaper. eur-lex.europa.eu"
 • "” Detta visar att koppar brutits i Sverige redan 400 år före Kristus – det vill säga mer än dubbelt så länge jämfört med vad vi tidigare trott ”, säger Richard Bindler, professor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet."
 • "Enligt seismologen Reynir Bödvarsson, vid institutionen för geovetenskap vid Uppsala Universitet, så handlade det om ett skalv på lite över 2 på Richterskalan."
 • "” Tillsammans visar detta att storskalig gruvdrift i Falun troligen startade under 1200-talet, vilket är samtidigt som bergsbruket expanderar kraftigt i hela Bergslagen ”, säger Johan Rydberg, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande."
 • "Och enligt Jaroslaw Majka, vid institutionen för geovetenskap vid Uppsala universitet, som lett forskarstudien, är fynden värdefulla då de ger forskarna mer kunskap om den geologiska utvecklingen"
 • "– Det största problemet är att det finns en stor mängd information som kan vara världsunik, SGU har samlingar som sträcker sig över 160 år bakåt i tiden, säger Mark Johnson, ordförande för Geologiska Föreningen och prefekt på institutionen för geovetenskap på Göteborgs Universitet."
 • "– Vi kan inkludera fler vetenskapliga discipliner och få en mer fullständig förståelse och göra prediktioner för framtida klimatförändringar med hjälp av ekosystem-modulering, säger Jan Karlsson, föreståndare vid Circ och professor vid institutionen för ekologi, miljö- och geovetenskap vid Umeå universitet."
 • "Jag är ganska säker på att det kommer vara mycket färre av dem i höst, säger Bent Christensen, lektor inom ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet."
 • "– Huvudanledningen är att den här underarten av ren, skogsvildrenen, har minskat kraftigt på global nivå och är nu nere på ungefär 4 000 individer i världen, säger Stig-Olof Holm, universitetslektor på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, till"
 • "– Fossil och dinosaurier är tacksamma ingångar till naturvetenskap, säger Elisabeth Einarsson, paleontolog och universitetsadjunkt i bland annat geovetenskap vid Högskolan i Kristianstad."
 • "– Dessa vegetationsförändringar kan på lång sikt ha negativa effekter på den biologiska mångfalden och tundrans förmåga att lagra kol, säger Johan Olofsson, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet."

Vad betyder geovetenskap inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
Geovetenskap är den vetenskap som studerar jordklotet och dess fysiska förhållanden

Relaterat till geovetenskap

värld

Diskussion om ordet geovetenskap