geriatrik

geriatriken
geriatriker
geriatrikerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet geriatrik på svenska?

Obestämd singular: geriatrik
Bestämd singular: geriatriken
Obestämd plural: geriatriker
Bestämd plural: geriatrikerna

Hur används ordet geriatrik

  • "På vår avdelning har vi mellan fyra till 14 inneliggande patienter med höftfrakturer varje vecka, säger Christina Stenberg, överläkare i geriatrik i Blekinge."
  • "För tre år sen riktade Socialstyrelsen kritik mot landstingen - det borde finnas dubbelt så många ST-tjänster i geriatrik i Sverige, menade den."
  • "I Blekinge finns det en enda överläkare i geriatrik."
  • "Prioriterade områden för projektet är primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och geriatrik."
  • "Ett allvarligt tecken på bristande omsorg, anser Yngve Gustafson, professor i geriatrik."
  • "I medicinspåret ingår Avesta lasarett, Ludvika lasarett, medicin Falun, geriatrik, akuten i Falun, ambulanssjukvården och hälsoval."
  • "Nu planerar man istället för att slå ihop om geriatrik och strokeavdelningarna."
  • "Det gäller framförallt diabetes, psykiatri och geriatrik, det vill säga läran om den äldre människan."
  • "Personal i hemtjänsten måste förbättra sin kompetens om mat och åldrande, skriver Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström och Yngve Gustafson, överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet, på Aftonbladet Debatt."
  • "Maria Eriksdotter är professor i geriatrik på Karolinska Institutet och ser positivt på studien."

Rim på geriatrik

Vad betyder geriatrik inom medicin ?

läran om ålderssjukdomar och deras behandling

Möjliga synonymer till geriatrik

Diskussion om ordet geriatrik