get across

get across
got across
gotten across
Verb

Hur används ordet get across

  • "I couldn't get across the message"

Ordet get across har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom data
  • Inom musik
generell
data
musik

Vad betyder get across inom generell, generell ?

communicate successfully

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet get across inom data

Synonymer till get across (inom data)

Ordet get across inom musik

Synonymer till get across (inom musik)

Möjliga synonymer till get across (inom musik)

Diskussion om ordet get across