get back

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet get back

get back

get back
got back
gotten back
Verb

Ordet get back har 3 betydelser

  • Inom astronomi
  • Inom sport
  • Inom generell
astronomi
sport
generell

Ordet get back inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Ordet get back inom sport

Synonymer till get back (inom sport)

Möjliga synonymer till get back (inom sport)

Ordet get back inom generell

Synonymer till get back (inom generell)

Uttryck till get back (inom generell)

Diskussion om ordet get back