get even

get even
got even
gotten even
Verb

Översättningar

Synonymer till get even

Ordet get even har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet get even inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till get even (inom vardagligt)

Ordet get even inom generell

take revenge

Synonymer till get even (inom generell)

Uttryck till get even (inom generell)

Diskussion om ordet get even