glacis

glacisen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder glacis inom historia ?

en befästningsvall som täcker en höjd

Relaterat till glacis

försvar

Diskussion om ordet glacis

glacis

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet glacis har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom historia
generell
historia

Ordet glacis inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet glacis inom historia

en befästningsvall som täcker en höjd

Översättningar (inom historia)

Svenska

Diskussion om ordet glacis