glance

glances
Substantiv

Översättningar

Synonymer till glance

Hur används ordet glance

 • "Faktum är att Sverige hör till de länder med lägst andel lärare under 30 år, och högst andel 50-plussare, visar OECD:s omfattande rapport Education at a glance 2016, som publiceras i dag."
 • "” Education at a glance ”"
 • "” I glance down at the billiard rack of my penis and testicles ”, är slutcitatet i det som"
 • "Det konstaterar OECD i sin senaste Eduacation at a glance, ett slags statistisk årsbok för utbildningsfrågor."
 • "Utredningen ” Pensions at a glance ” visar svenska pensioners förhållande till andra länder och har gjorts av Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD )."

Vad betyder glance inom mat ?

a quick look

Möjliga synonymer till glance

Diskussion om ordet glance

 • - 2018-11-03

  tända

glance

glance
glanced
glanced
Verb

Översättningar

Hur används ordet glance

 • "She only glanced at the paper"

Ordet glance har 3 betydelser

 • Inom internet
 • Inom generell
 • Inom spel
internet
generell
spel

Ordet glance inom internet

Översättningar (inom internet)

Möjliga synonymer till glance (inom internet)

Ordet glance inom generell

throw a glance at; take a brief look at

Synonymer till glance (inom generell)

Ordet glance inom spel

Synonymer till glance (inom spel)

Diskussion om ordet glance