glint

glints
Substantiv

Översättningar

Synonymer till glint

Ordet glint har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom teknik
  • Inom fotografi
mat
teknik
fotografi

Ordet glint inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till glint (inom mat)

Ordet glint inom teknik

a momentary flash of light

Synonymer till glint (inom teknik)

Ordet glint inom fotografi

a momentary brightness

Synonymer till glint (inom fotografi)

Diskussion om ordet glint

glint

glint
glinted
glinted
Verb

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till glint (inom fotografi)

Hur används ordet glint

  • "glint is archaic"

Möjliga synonymer till glint

Diskussion om ordet glint