gloss over

gloss over
glossed over
glossed over
Verb

Översättningar

Synonymer till gloss over

Ordet gloss over har 3 betydelser

  • Inom film
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
film
generell
vardagligt

Ordet gloss over inom film

Översättningar (inom film)

Möjliga synonymer till gloss over (inom film)

Ordet gloss over inom generell

treat hurriedly or avoid dealing with properly

Synonymer till gloss over (inom generell)

Ordet gloss over inom vardagligt

Synonymer till gloss over (inom vardagligt)

Diskussion om ordet gloss over