godkännande

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet godkännande

godkännande

godkännandet
godkännanden
godkännandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet godkännande på svenska?

Obestämd singular: godkännande
Bestämd singular: godkännandet
Obestämd plural: godkännanden
Bestämd plural: godkännandena

Hur används ordet godkännande

 • "Att hyra ut i andra hand utan att hyresvärdens godkännande är inte tillåtet men att komma åt de som säljer svarta hyreskontrakt är svårt."
 • "– Vi har har nyss haft ett möte med länsstyrelsen och landshövdingen och väntar på ett godkännande från dem, säger Tomas Eriksson."
 • "– Jag vill vara tydlig med att jag haft vd Thomas Peters godkännande på allt."
 • "Myggnäten ska ha varit impregnerade med insekticider, vilket är en typ av kemiskt bekämpningsmedel, som kräver godkännande från Kemikalieinspektionen."
 • "– Björn har dömt fotboll i 13 år med tidningens godkännande."
 • "Ledningen planeras gå genom ryskt, finskt, svenskt, danskt och tyskt vatten och därför behövs ett godkännande från respektive stat."
 • "Skolinspektionen har gett 25 nya fristående grundskolor och 14 nya fristående gymnasieskolor i Sverige godkännande att starta läsåret 2014 / 15."
 • "Det förutsätter alltså godkännande från näringsdepartementet och dess motsvarigheter i andra länder, men för att hålla tempo är produktionen av rör redan i full gång i Tyskland."
 • "Men enligt en lagändring som började gälla den 1 augusti 2016 är det den aktör som först släpper ut insektsmedlet på EU-marknaden som behöver ett godkännande och inte de som säljer det vidare."
 • "Myggnäten som Bengt Wittesjö hade importerat och sålt vidare till vård- och vaccinationscentraler ska ha varit impregnerade med insekticider, vilket är en typ av kemiskt bekämpningsmedel, som kräver godkännande från Kemikalieinspektionen."

Möjliga synonymer till godkännande

Relaterat till godkännande

enighet

bemyndigande

samtycke

tillåtelse

bifall

avtal

Diskussion om ordet godkännande

godkänna

godkänner
godkände
godkänt
Verb

Hur böjs ordet godkänna på svenska?

Presens: godkänner
Preteritum: godkände
Supinum: godkänt

Hur används ordet godkänna

 • "Arbetaren bad doktorn att godkänna mannen för överflyttning till sjukhuset"
 • "Utskottet kan ha förts bakom ljuset av Obama / Brennan i en rad fall men kan ändå välja att godkänna Brennan som CIA-chef av skälet att utskottet inte i sak har något emot besluten men ogillar att de kommit till allmänhetens kännedom genom läckor till medierna."
 • "Det kan se ut som ett förmånligt erbjudande eller en tävling, men om du läser villkoren framgår det att det egentligen går ut på att samla in uppgifter om dig och att du ska godkänna att ta emot reklam."
 • "Skulle inte parlamentet godkänna den så fortsätter 2013 års budget att gälla även för 2014."
 • "Politikerna i kommunfullmäktige tog beslut att godkänna lokalprogrammet i förra veckan."
 • "Det krävs enbart enkel majoritet, det vill säga ja från 51 av senatens 100 ledamöter, för att godkänna honom – i en kammare där 55 röstar med demokraterna."
 • "Han uppmanar alla att alltid klicka på den länk som brukar finnas till villkoren, där de vill att man ska sätta ett kryss för att godkänna, och läsa noga."
 • "Kammaren ska samlas den här månaden för att godkänna Kommunistpartiets förslag till statsöverhuvud."
 • "Senaten måste godkänna CIA- chefen men har inget inflytande över den post som Brennan hittills innehaft."
 • "Martin Schulz, parlamentets socialdemokratiske talman, har flera gånger varnat att parlamentet inte kommer att godkänna en alltför slimmad budget, och inte heller en budget med för stor skillnad mellan åtaganden och faktiska betalningar."
 • "Stockholm : Frustrationen växer i Washington sedan senatens republikaner blockerat den omröstning som skulle godkänna president Obamas nye försvarsminister Chuck Hagel."
 • "Av det logistiska avtalet framgår det bland annat att totalt 28 000 rör ska levereras till hamnen, men att båda parter ska godkänna om det behövs mer yta."
 • "Det är också Karlshamns hamn som ska godkänna all personal från Wasco."
 • "Eftersom det egna kapitalet förbrukats krävs nu att en åtgärdsplan lämnas in till Svenska fotbollsförbundet, som dessutom ska godkänna planen."
 • "Den ryska flottan väntar dock på att president Vladimir Putin ska godkänna färden, enligt den ryska tidningen Izvestia."
 • "Sveriges överbefälhavare har uttalat sig om att han inte tycker att Sverige ska godkänna att kommunerna hyr ut sina hamnar och försvarsministern Peter Hultqvist har sagt att regeringen måste ta ställning till helheten eftersom det är ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med mer militär öververksamhet och underrättelseverksamhet."
 • "Syftet ska vara att stärka medarbetarna, skriver facket, ” inte att få dem att godkänna en oacceptabel situation ”."
 • "Länsstyrelsen beslut att godkänna kommunens begäran att få ta bort fornlämningar i området för att ge plats åt nya hus, underkänns av Förvaltningsrätten som nu vill se en mer grundläggande undersökning av marken."
 • "En granne till en minkfarm i Sölvesborg överklagar länsstyrelsens beslut att godkänna nästan en fördubbling på av antalet avelshonor på minkfarmen."
 • "Den misstänkte storbedragaren sitter just nu i häkte i Marocko och det är flera instanser som formellt måste godkänna utlämnandet innan det kan ske."
 • "Därför beslutade SD inför valet att godkänna en så kallad öppen lista – i syfte att i efterhand fylla den ordinarie elfte stolen och dessutom säkra ersättare för de ordinarie kandidaterna."

Vad betyder godkänna inom vardagligt ?

gå med på; finna bra nog

Relaterat till godkänna

avtal

penningväsen

svar

bemyndigande

enighet

samtycke

bifall

godhet

Diskussion om ordet godkänna