goof

goof
goofed
goofed
Verb

Översättningar

Synonymer till goof

Diskussion om ordet goof

goof

goofs
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till goof

Diskussion om ordet goof