grässvål

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder grässvål inom generell ?

gräs tillsammans med det översta, rotfyllda jordlager|jordlagret

Relaterat till grässvål

slättland

Diskussion om ordet grässvål