gräva

[ˈgrɛ̀ːva]
gräver
grävde
grävt
Verb

Översättningar

Synonymer till gräva

Hur uttalas ordet gräva?

[ˈgrɛ̀ːva]

Hur böjs ordet gräva på svenska?

Presens: gräver
Preteritum: grävde
Supinum: grävt

Hur används ordet gräva

 • "Soldaterna grävde skyttegravar"
 • "Du måste gräva lite djupare"
 • "Han grävde i fickan och tog fram en cigarett"
 • "Det kan handla om restriktioner mot att gräva eller anmälningsplikt vid åtgärder på platsen."
 • "– Det svåraste med filmen har varit att gräva i alla oförätter man varit med om genom åren."
 • "Orsaken till vattenläckan tros vara att man just nu håller på att gräva ner fiber under en väg i Nättraby och att man under grävarbetet av misstag borrade i en vattenledning."
 • "En insatsledare åkte dit och håller nu på att gräva runt branden tillsammans med markägaren för att den inte ska sprida sig."
 • "– I den bästa av världar är markförhållandena på platsen sådana att det inte har spridit sig så långt, så man kan gräva upp det och få bort det."
 • "För att ta reda på detta gräver man sökschakt med grävmaskin, och på vissa ställen kanske man kommer gräva lite djupare."
 • "Exakt information om var i länet Mosippan växer vill Länsstyrelsen inte lämna ut, med rädsla för att samlare ska bege sig till platsen och gräva upp blommorna."
 • "Kommunen hade vid 8-tiden på morgonen lokaliserat läckan och höll då på att gräva sig ner till vattenledningen."
 • "Blekinge museum hade tillstånd att inventera gravfältet i Hjortahammar, men inte att gräva i marken, vilket länsstyrelsen menar att museet har gjort."
 • "Från början ville arkitekterna gräva ner ubåtarna tre meter, men på grund av bland annat föroreningar visade sig idén omöjlig."

Ordet gräva har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom fysik
generell
fysik

Vad betyder gräva inom generell, generell ?

åstadkomma en fördjupning i något (särskilt i marken) genom av avlägsna en del av materialet

med spade

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gräva (inom generell)

Möjliga synonymer till gräva (inom generell)

Möjliga synonymer till gräva (inom generell)

Ordet gräva inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Engelska

Synonymer till gräva (inom fysik)

Möjliga synonymer till gräva (inom fysik)

Diskussion om ordet gräva

 • - 2009-10-13

  grävde = dug