gräva upp

gräver upp
grävde upp
grävt upp
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet gräva upp på svenska?

Presens: gräver upp
Preteritum: grävde upp
Supinum: grävt upp

Vad betyder gräva upp inom vardagligt ?

genom att gräva i något material (t.ex. jord), så att en grop uppstår i materialet, frigöra och därmed få tag i något bestämt föremål som låg inbäddat i materialet (så att föremålet kan tas därifrån)gr

Diskussion om ordet gräva upp