grammatisk

[gra'matisk]
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet grammatisk?

[gra'matisk]

Hur används ordet grammatisk

  • "Var det en grammatisk felsägning eller var det ett första tecken på att hon håller på att distansera sig från sin tidigare position och kommer att skaffa sig ännu en tidsfrist till sommaren?"
  • "Enligt forskarna har de som ofta löser ordpussel en grammatisk slutledningsförmåga och ett minne jämförbara med personer som är tio år yngre än dem."

Vad betyder grammatisk inom lingvistik ?

som rör eller syftar till grammatik

Möjliga synonymer till grammatisk

Diskussion om ordet grammatisk