granskning

granskningen
granskningar
granskningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet granskning på svenska?

Obestämd singular: granskning
Bestämd singular: granskningen
Obestämd plural: granskningar
Bestämd plural: granskningarna

Hur används ordet granskning

 • "Efter Blekingenytts granskning av den olagliga exporten av 105 ton Östersjölax från Blekingefiskarnas centralförening till Frankrike tas frågan upp i EU-kommissionen igen."
 • "Anmälan, som gjordes av en privatperson, lämnades in efter SVT:s granskning av polisens agerande i samband med utredningen av Wijks död i september 2014."
 • "Skolinspektionen har nu inlett en granskning som gäller rätten till stödinsatser och kränkande behandling."
 • "Inte heller Skatteverket vet omfattningen av problemet men bekräftar att de den senaste tiden granskat flera adresser i just Ronneby och arbetar med en granskning just nu."
 • "Allt fler sjuksköterskor säger upp sig från jobben i landstingen, enligt tidningen Vårdfokus granskning."
 • "Polisen har under vår granskning inte velat svara på frågor som har med hanteringen av Michael Wijks fall att göra."
 • "Beslut om granskning av Franssonaffären"
 • "SVT Nyheter Blekinges granskning visar att fastigheten som Torgbackens förskola huserar i, dragits och dras med stora bekymmer."
 • "I förra veckan inledde Konkurrensverket en granskning av kommunen, och innan månadsskiftet ska kommunen svara verket i hur förfarandet gått till."
 • "Två månader efter SVT:s granskning av Michael Wijks dödsfall står utredningen i princip still."

Ordet granskning har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom ekonomi
 • Inom teknik
allmänt
ekonomi
teknik

Vad betyder granskning inom allmänt ?

noggrann undersökning av något i syfte att erhålla information eller finna fel som måste åtgärdas; det att granska något

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till granskning (inom allmänt)

Möjliga synonymer till granskning (inom allmänt)

Relaterat till granskning (inom allmänt)

förbättring

avhandling

omdöme

värdering

Diskussion om ordet granskning