grapeshot

grapeshots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet grapeshot har 2 betydelser

  • Inom militärväsen, historia
  • Inom generell
militärväsen, historia
generell

Vad betyder grapeshot inom militärväsen, historia ?

A shot with a artillery gun of small projectiles

Översättningar (inom militärväsen, historia)

Svenska

Möjliga synonymer till grapeshot (inom militärväsen, historia)

Ordet grapeshot inom generell

a cluster of small projectiles fired together

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till grapeshot (inom generell)

Diskussion om ordet grapeshot