grapevine

grapevines
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till grapevine

Ordet grapevine har 3 betydelser

  • Inom dryck
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom botanik
dryck
vanliga uttryck
botanik

Ordet grapevine inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Möjliga synonymer till grapevine (inom dryck)

Ordet grapevine inom vanliga uttryck

gossip spread by spoken communication

Synonymer till grapevine (inom vanliga uttryck)

Ordet grapevine inom botanik

Synonymer till grapevine (inom botanik)

Diskussion om ordet grapevine

  • - 2009-09-01

    lägga "djungeltelegraf" till översättningarna