gravhög

gravhögen
gravhögar
gravhögarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet gravhög på svenska?

Obestämd singular: gravhög
Bestämd singular: gravhögen
Obestämd plural: gravhögar
Bestämd plural: gravhögarna

Hur används ordet gravhög

  • "Ytterligare en bit bort finns en gravhög från samma tid där man på 1930-talet hittade en hövding med full krigarutrustning."
  • "Här ser vi mer att milstenarna är en kulturbärare i landskapet som volym, medan en gravhög har ett högt vetenskapligt värde i sig, säger Anna Sundberg, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg."
  • "– Det gjordes en undersökning av en gravhög där för 100 år sedan."
  • "Byggnadslämningarna påträffades under en gravhög."
  • "Vid Sveriges största gravhög utanför Västerås anordnas en kulturell musikupplevelse i helgen."
  • "Jo, vi har Sveriges största gravhög, säger Kella Naeslund, projektledare."
  • "Över 30 skottkärror tog mannen med sig, men det visade sig att stenhögen var en gravhög som skyddades av fornminneslagen."
  • "Jag har aldrig hittat en sådan gravhög förut, säger Johan Runer."
  • "I centrum för undersökningen har en stor gravhög från slutet av 500-talet stått och den är den största i sitt slag som undersökts i regionen på många år."
  • "– Den är ovanligt stor för att vara en gravhög."

Vad betyder gravhög inom arkeologi ?

Fotograf: Wikipedia
ett fornnordiskt gravskick som var populärt i omgångar från neolitikum till vikingatiden. De äldsta högarna täckte stendösar. Under den äldre bronsåldern gjorde man jordbegravningar under hög. Under den yngre järnåldern var kremering vanligast. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gravh%C3%B6g

Möjliga synonymer till gravhög

Relaterat till gravhög

begravning

arkeologi

Diskussion om ordet gravhög