gravy

gravies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till gravy

Hur används ordet gravy

  • "the steak was served with gravy, onions and potatoes"

Ordet gravy har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom slang
  • Inom slang
mat
slang
slang

Vad betyder gravy inom mat ?

basically the juices that drip from cooking meats

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till gravy (inom mat)

Ordet gravy inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till gravy (inom slang)

Möjliga synonymer till gravy (inom slang)

Ordet gravy inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till gravy (inom slang)

Diskussion om ordet gravy