graybeard

graybeards
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till graybeard

Ordet graybeard har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet graybeard inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till graybeard (inom vardagligt)

Ordet graybeard inom generell

Synonymer till graybeard (inom generell)

Uttryck till graybeard (inom generell)

Diskussion om ordet graybeard