grazing

grazings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till grazing

Ordet grazing har 3 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
  • Inom skägg
matematik
generell
skägg

Ordet grazing inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Möjliga synonymer till grazing (inom matematik)

Ordet grazing inom generell

Synonymer till grazing (inom generell)

Ordet grazing inom skägg

the act of brushing against while passing

Synonymer till grazing (inom skägg)

Diskussion om ordet grazing

graze

graze
grazed
grazed
Verb

Översättningar (inom skägg)

Synonymer till graze (inom skägg)

Hur används ordet graze

  • "She was grazed by the stray bullet"
  • "graze animals"

Ordet graze har 5 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom jordbruk
  • Inom spel
  • Inom musik
medicin
generell
jordbruk
spel
musik

Ordet graze inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till graze (inom medicin)

Ordet graze inom generell

break the skin (of a body part) by scraping

Ordet graze inom jordbruk

Synonymer till graze (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till graze (inom jordbruk)

Ordet graze inom spel

scrape gently

Synonymer till graze (inom spel)

Ordet graze inom musik

let eat

Synonymer till graze (inom musik)

Möjliga synonymer till graze (inom musik)

Diskussion om ordet graze