grundprincip

grundprincipen
grundprinciper
grundprinciperna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet grundprincip på svenska?

Obestämd singular: grundprincip
Bestämd singular: grundprincipen
Obestämd plural: grundprinciper
Bestämd plural: grundprinciperna

Hur används ordet grundprincip

  • "– Att skulder betalas tillbaka är en grundprincip för mig, säger Elina Gustafsson ( S )."
  • "Men att skulder betalas tillbaka är en grundprincip för mig, säger Elina Gustafsson ( S ), ordförande i kultur- och fritidsnämnden."
  • "Det är en viktig grundprincip för att vi ska kunna ha en välfärd och också kunna hålla ihop landet, säger Elisabeth Svantesson."
  • "Eftersom det aktuella skeppsvraket riskerar att förstöras så kan länsstyrelsen, i skydd av lagens grundprincip om att fornlämningar ska bevaras, fatta beslut om en flytt av fyndet."
  • "Ända sedan unionsupplösningen med Sverige 1905 har Norge haft som grundprincip att hela landet ska vara befolkat."
  • "Finns det någon grundprincip, något förhållningssätt som ni experter har när ni fattar beslut om allmänna vaccineringar?"
  • "Hon påminner också om att en grundprincip för alliansen var att alla partier ska både bidra och vinna på samarbetet."
  • "En grundprincip är att grannar eller omgivning inte får störas."
  • "SVT:s grundprincip är att korrespondenter och reportrar inte ska ta risker, säger Bert Sundström, och därför har SVT till exempel undvikit att skicka någon till Syrien sedan kriget där eskalerat."
  • "Men justitieminister Beatrice Ask är negativ till idén : - Det är en viktig grundprincip att när man har avtjänat sitt straff så är man en fri människa, då har man sonat sitt brott."

Möjliga synonymer till grundprincip

Diskussion om ordet grundprincip